Update ព័ត៌មានរបស់អ្នក

Neighborhood ផែនការសុខភាព of Rhode Island ចង់ ធានា ថា យើង មាន ព័ត៌មាន ថ្មីៗ ត្រឹមត្រូវ និង ពេញលេញ បំផុត ទាក់ទង នឹង ដៃគូ អ្នក ផ្ដល់ ដែល ចូលរួម របស់ យើង។ ការ រក្សា ព័ត៌មាន របស់ អ្នក បច្ចុប្បន្ន ជួយ អ្នក ជំងឺ ឲ្យ រក ទីតាំង និង ទាក់ ទង ការ អនុវត្ត របស់ អ្នក ។ អ្នក អាច ធ្វើ ឲ្យ ការ រៀបចំ កម្មវិធី ផ្ដល់ បច្ចុប្បន្ន របស់ អ្នក មាន សុពលភាព ដោយ ស្វែងរក Neighborhood's Find a Doctor online provider directory.

  • អ្នកផ្តល់សេវាចូលរួម៖ ចុច ដំណើរការ ខាងក្រោម ដើម្បី ដាក់ ជូន ព័ត៌មាន ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ទៅ Neighborhood.
  • អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនចូលរួម៖ ប្រើ ទម្រង់ Update ទិន្នន័យ អ្នក មិន ចូលរួម ដើម្បី ដាក់ ជូន រាល់ ការ ផ្លាស់ប្ដូរ ទាំងអស់ ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងការអាប់ដេតព័ត៌មានរបស់អ្នក សូមអ៊ីម៉ែល providerdata@nhpri.org