NaviNet ការបង្កើន – Claim Denial Details

ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ NaviNet ផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់រាល់ការអះអាងដែលបានបដិសេធដោយលេខកូដហេតុផល 317 ។  នៅ លើ " សេចក្តី លម្អិត ស្ថាន ភាព ទាម ទារ " អ្នក ប្រើប្រាស់ អាច ជៀស វាង ទស្សន៍ ទ្រនិច របស់ កុំព្យូទ័រ របស់ ពួក គេ លើ បន្ទាត់ ទាម ទារ ដែល បាន បដិសេធ និង " មើល លម្អិត បន្ថែម " នឹង លេច ឡើង នៅ ក្នុង របារ ពណ៌ ខៀវ ( សូម មើល រូប ថត ខាង ក្រោម ) ។  ចុច របារ សម្រាប់ ព័ត៌មាន បន្ថែម ។

បន្ថែមពីលើនេះ ប្រសិនបើការទាមទាររបស់ Medicaid បានបដិសេធនៅកម្រិត "header" នោះ CES Message Code/Description នឹងលេចឡើងនៅពីលើបន្ទាត់លម្អិត។  សូម កត់ សម្គាល់ ថា នេះ គឺ សម្រាប់ ការ អះអាង របស់ Medicaid តែ ប៉ុណ្ណោះ ។  សូមចូលទៅកាន់ NaviNet ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។