Health@Home

Neighborhoodកម្មវិធី Health@Home ផ្តល់ ការ ថែទាំ ចម្បង នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ អ្នក ។

គោលដៅ របស់ យើង គឺ ដើម្បី ជួយ អ្នក ឲ្យ ធ្វើ ដូច ដែល អ្នក អាច ធ្វើ បាន ។ Health@Home គឺសម្រាប់សមាជិកដែលមានស្ថានភាពរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវការការថែទាំបន្ថែម។ កម្ម វិធី នេះ គឺ ជា ការ ពង្រីក ការ ព្យាបាល របស់ អ្នក នូវ ការ ថែទាំ ចម្បង ។ សមាជិក ក្នុង កម្ម វិធី នេះ នឹង ទទួល បាន ការ ថែទាំ ពី គ្រូ ពេទ្យ គិលានុបដ្ឋាយិកា ក្នុង អំឡុង ពេល ទស្សន កិច្ច ផ្ទះ និង តាម ទូរស័ព្ទ ។

Call 1-401-427-6727 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Health@Home។

*កម្មវិធីនេះបច្ចុប្បន្នមិនមានសម្រាប់សមាជិកពាណិជ្ជកម្មទេ។