Rhode Island All-Payer Claims Database

មាន ច្បាប់ ថ្មី មួយ ដែល តម្រូវ ឲ្យ មាន Neighborhood ផែនការសុខភាព of Rhode Island ដើម្បី ចែក រំលែក ទិន្នន័យ អំពី ការ ប្រើប្រាស់ និង ចំណាយ លើ ការ ថែទាំ សុខភាព ។ ទិន្នន័យ នឹង ត្រូវ ដាក់ នៅ ក្នុង មូលដ្ឋាន ទិន្នន័យ អះអាង ទាំង អស់ របស់ Rhode Island All-Payer ។ អ្នក បង្កើត គោល នយោបាយ នឹង ប្រើ វា ដើម្បី ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត លើ ការ ថែទាំ សុខ ភាព កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

អ្នក មាន ជម្រើស៖

  1. ប្រសិនបើអ្នកចង់បានទិន្នន័យគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងកំណត់ត្រាអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះទេ។
  2. បើអ្នកចង់ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកចេញ សូមចូលទៅកាន់ www.riapcd-optout.com ។ អ្នក អាច ជ្រើស រើស ចេញ នៅ ពេល ណា ក៏ បាន ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬចង់រៀនបន្ថែម៖

  1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ
  2. Call 1-401-462-9517.